Vårstädning

Vårens städdag är lördagen den 24/4 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Pga av rådande omständigheter kommer vi inte ha någon gemensam avslutning denna gång.

Städdag

Höstens städdag är lördagen den 10/10 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Städdagen avslutas med korvgrillning.

Digitalt grundutbut från Com Hem

Com Hem kommer att helt digitalisera grundutbudet av TV-kanaler från och med 8e September inom ramen för redan befintligt avtal, vilket gör att vi får digitala kanaler istället för analoga kanaler utan box, moduler eller annat krångel – rakt ifrån Com Hem-uttagen med en antennkabel! Detta någonting väldigt unikt för just vår infrastruktur. Just nu ligger det både ett analogt utbud och det nya digitala utbudet i våra Com Hem-uttag.

3 saker

Tack för väl utfört arbete under vårens städdag. Som vi alla märkte blir det roligare och vi får mycket gjort när vi är många som hjälps åt.

Sopsortering!? Ska vi gå från dagens kärl för blandat avfall till kärl för matavfall och restavfall. Läs mer under sopsortering och gör din röst hörd i undersökningen.

Ny sand är beställd till norra lekplatsen med leverans måndag 18/5. Bistå Renato och Alexandra (Töltv. 32, 30) som är samordnande.

Mvh Styrelsen

Städdag

Vårens städdag är lördagen den 25/4 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Vi siktar även på att fälla en del träd. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Efter några timmar bjuds det på tilltugg och förfriskningar vid norra sophuset. Om det känns rätt med rådande riktlinjer.

Vi jobbar för att byta ut sanden i norra lekplatsen. Hjälp gärna till redan nu genom att ta den sand ni vill och tex lägg på egen gräsmatta.