Städdag

Höstens städdag är lördagen den 10/10 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Städdagen avslutas med korvgrillning.