Kallelse till ordinarie stämma

Torsdag 9 december
Kl.18.30
Plats:
DIGITALT på ZOOM via länk (via mail eller utskick)