Årsstämma för 2022

Välkomna på samfällighetens stämma för 2023.

Torsdag 30/11 kl 19:00. Digitalt.

Möteslänk kommer per mail och i brevlåda.

Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen på mail senast 16/11.