Städdag

Lördag 27 april

Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra gemensamma anläggningar samt klippa gräs och buskar. Gå över gatubelysningen.

Kan man inte vara med just på dagen går det naturligtvis bra att snygga till på egen hand när det passar.

Mvh Styrelsen