Höststädning

Städdag

Lördag 8 oktober

Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Gå över gatubelysningen.

Vi avslutar städdagen med kaffe och bulle.

Kan man inte vara med just på dagen går det naturligtvis bra att snygga till på egen hand när det passar.