Stämma

Välkomna på samfällighetens stämma för 2018. Onsdag 20/11 kl 18:30

Plats: Förskolan Nova, Friarelyckan 55

Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen på mail (styrelsen@gerrebackagard.se) senast 30/10.

/Styrelsen

Städdag

Höstens städdag är lördagen den 5/10 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Efter några timmar bjuds det på tilltugg och förfriskningar vid norra sophuset.

Det finns önskemål om sandbyte på norra lekplatsen. Detta kommer ske om tillräckligt många vill vara med å skotta upp befintlig sand i högar samt vara med å skotta ut den nya sanden när den kommer.

Karusellekplatsen

Av våra tre lekplatser i samfälligheten för karusellekplatsen en slumrande tillvaro i kamp mot tidens tand. Vi i styrelsen vill höra vad ni medlemmar vill ska hända med lekplatsen i framtiden. Vi ser tre huvudförslag; ta bort allt, rusta upp karusellen huset och lådan eller satsa på något helt annat. Vad säger ni? Kommentarsfältet står öppet. (Klicka på rubriken ’Karusellekplatsen’ om det inte syns)

Tack!

Styrelsen tackar alla som deltog på vårens städdag. Missade man är det alltid tillåtet att sopa lite i smyg där det behövs, när det behövs.

Städdag

Vårens städdag är lördagen den 27/4 kl 10:00.

Samling vid norra sophuset.