3 saker

Tack för väl utfört arbete under vårens städdag. Som vi alla märkte blir det roligare och vi får mycket gjort när vi är många som hjälps åt.

Sopsortering!? Ska vi gå från dagens kärl för blandat avfall till kärl för matavfall och restavfall. Läs mer under sopsortering och gör din röst hörd i undersökningen.

Ny sand är beställd till norra lekplatsen med leverans måndag 18/5. Bistå Renato och Alexandra (Töltv. 32, 30) som är samordnande.

Mvh Styrelsen