Vårstädning

Vårens städdag är lördagen den 24/4 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Pga av rådande omständigheter kommer vi inte ha någon gemensam avslutning denna gång.