Vill du vara med i en arbetsgrupp?

Arbetsgrupp sopsortering

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp som vill driva övergången från dagens system med kärl för ”blandat avfall” till kärl för ”matavfall” och ”restavfall”.

Anmäl ditt intresse till styrelsen

Arbetsgrupp karusellekplatsen

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp som vill driva transformeringen av karusellekplatsen.

Anmäl ditt intresse till styrelsen