Städdag

Lördag 27 april

Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra gemensamma anläggningar samt klippa gräs och buskar. Gå över gatubelysningen.

Kan man inte vara med just på dagen går det naturligtvis bra att snygga till på egen hand när det passar.

Mvh Styrelsen

Årsstämma för 2022

Välkomna på samfällighetens stämma för 2023.

Torsdag 30/11 kl 19:00. Digitalt.

Möteslänk kommer per mail och i brevlåda.

Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen på mail senast 16/11.

Höststädning

Städdag

Lördag 8 oktober

Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Gå över gatubelysningen.

Vi avslutar städdagen med kaffe och bulle.

Kan man inte vara med just på dagen går det naturligtvis bra att snygga till på egen hand när det passar.

Viktig information om övergång till sopsortering av matavfall

I enlighet med tidigare årsmötesbeslut går vår samfällighet nu över till sortering av våra hushållssopor –  matavfall och restavfall.

Fr.o.m. den 7 juni kommer det finnas två typer av sopkärl i våra sophus. De kommer vara tydligt uppmärkta – matavfall resp. restavfall.

Vad behöver varje hushåll göra den 7 juni och framåt?

  • Man behöver hämta en påshållare och några bruna soppåsar i soprummet.
  • Börja sortera ut sitt matavfall separat i de bruna påsarna och lägga dessa i kärlen för matavfall

Vad är absolut viktigast att tänka på?

  • Toppfyll inte de bruna påsarna. Fyll bara upp till streckad linje och förslut dem ordentligt. Var noggrann med detta så minimerar vi risken för lukt.
  • Ha din bruna påse i avsedd påshållare under vasken i ditt kök– detta luftar påsen och hindrar den från att bli fuktig och från att gå sönder.
  • Allra viktigast är att ingen plast eller annat skräp än matavfall läggs i de matavfallskärlen. Absolut inget trädgårdsavfall, bara matrester.
  • Kärlen för restavfall fungerar ungefär som tidigare, förutom att matavfallet inte ska läggas där. Här kan du slänga blöjor, trasor, dammsugarpåsen, plastfolie och hushållsavfall. Hårdplats, förpackningar, glas, tidningar, metall, batterier m.m. ska inte slängas här utan sorteras på ÅVC-stationen på Friarelyckan.

Föreningens arbetsgrupp har knackat dörr och delat ut (eller kommer göra det innan den 7/6) infoblad och matskrapor till samtliga hushåll. Finns det frågor eller funderingar kring sophanteringen går det bra att maila styrelsen, gör ett inlägg i facebookgruppen eller ta kontakt med Fredrik, Marie, Helena eller Therese i arbetsgruppen.

Tack för att vi hjälps åt!

Mvh Styrelsen

Vill du vara med i en arbetsgrupp?

Arbetsgrupp sopsortering

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp som vill driva övergången från dagens system med kärl för ”blandat avfall” till kärl för ”matavfall” och ”restavfall”.

Anmäl ditt intresse till styrelsen

Arbetsgrupp karusellekplatsen

Styrelsen söker medlemmar till arbetsgrupp som vill driva transformeringen av karusellekplatsen.

Anmäl ditt intresse till styrelsen

Städdag

Lördag 23 april
Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Vi avslutar städdagen med kaffe och bulle.