Städdag

Lördag 23 april
Kl.10:00

Vi samlas vid norra gästparkeringen, L. Gerrebackav.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Vi avslutar städdagen med kaffe och bulle.