Viktig information om övergång till sopsortering av matavfall

I enlighet med tidigare årsmötesbeslut går vår samfällighet nu över till sortering av våra hushållssopor –  matavfall och restavfall.

Fr.o.m. den 7 juni kommer det finnas två typer av sopkärl i våra sophus. De kommer vara tydligt uppmärkta – matavfall resp. restavfall.

Vad behöver varje hushåll göra den 7 juni och framåt?

  • Man behöver hämta en påshållare och några bruna soppåsar i soprummet.
  • Börja sortera ut sitt matavfall separat i de bruna påsarna och lägga dessa i kärlen för matavfall

Vad är absolut viktigast att tänka på?

  • Toppfyll inte de bruna påsarna. Fyll bara upp till streckad linje och förslut dem ordentligt. Var noggrann med detta så minimerar vi risken för lukt.
  • Ha din bruna påse i avsedd påshållare under vasken i ditt kök– detta luftar påsen och hindrar den från att bli fuktig och från att gå sönder.
  • Allra viktigast är att ingen plast eller annat skräp än matavfall läggs i de matavfallskärlen. Absolut inget trädgårdsavfall, bara matrester.
  • Kärlen för restavfall fungerar ungefär som tidigare, förutom att matavfallet inte ska läggas där. Här kan du slänga blöjor, trasor, dammsugarpåsen, plastfolie och hushållsavfall. Hårdplats, förpackningar, glas, tidningar, metall, batterier m.m. ska inte slängas här utan sorteras på ÅVC-stationen på Friarelyckan.

Föreningens arbetsgrupp har knackat dörr och delat ut (eller kommer göra det innan den 7/6) infoblad och matskrapor till samtliga hushåll. Finns det frågor eller funderingar kring sophanteringen går det bra att maila styrelsen, gör ett inlägg i facebookgruppen eller ta kontakt med Fredrik, Marie, Helena eller Therese i arbetsgruppen.

Tack för att vi hjälps åt!

Mvh Styrelsen