Städdag

Höstens städdag är lördagen den 5/10 kl 10:00. Samling vid norra sophuset.

Målet för dagen är att snygga till på våra lekplatser samt klippa gräs och buskar. Ha oömma kläder och tag gärna med trädgårdsredskap o dyl. som är användbart.

Efter några timmar bjuds det på tilltugg och förfriskningar vid norra sophuset.

Det finns önskemål om sandbyte på norra lekplatsen. Detta kommer ske om tillräckligt många vill vara med å skotta upp befintlig sand i högar samt vara med å skotta ut den nya sanden när den kommer.