Stämma

Välkomna på samfällighetens stämma för 2018. Onsdag 20/11 kl 18:30

Plats: Förskolan Nova, Friarelyckan 55

Motioner från medlemmar ska inkomma till styrelsen på mail (styrelsen@gerrebackagard.se) senast 30/10.

/Styrelsen