Fiber info

Det finns minst 3 vägar framåt när det gäller fiber i området.

Open infra/Stadsnätsbolaget
Avtal direkt med fastighetsägare. Samfälligheten är inte inblandad. Grävning sker huvudsakligen på kommunal och privat mark. Samfälligheten behöver godkänna den grävning som sker på samfällighetens mark.
Grävningen enligt denna karta:
https://www.gerrebackagard.se/wp-content/uploads/2020/06/Gerrebackavägen.jpg
Anslutningsavgiften ligger initialt på runt 20000 kronor (ink rot) för installation + 24 månaders bindningstid. Styrelsen har fått indikationer på att denna avgift kan komma att sänkas om fler i samfälligheten tecknar sig (oklart hur många och hur mycket).

IP Only
Önskar avtal med samfälligheten om att gräva ner stamnät på samfällightens mark. Företrädelsevis i kanten av vägbanan. Ev under stenraderna på vägbanan. Intresserade fastighetsägare ansluter sedan till stamnätet.
Grävningen enligt denna karta:
https://www.gerrebackagard.se/wp-content/uploads/2020/06/Gerrebacka-Gårds-Samf-TF.pdf
Ev kan grävningen även ske i mjukmark:
https://www.gerrebackagard.se/wp-content/uploads/2020/07/Gerrebacka-Gårds-Samf-alt-väg-TF.pdf
Anslutningsavgiften ligger på runt 8000 kronor (ink rot) för installation + 24 månaders bindningstid.
Exempel på avtal:
https://www.gerrebackagard.se/wp-content/uploads/2020/07/05145L_tatort_fiber_villa_bundling_Fri_ownit_telia_14900.pdf
Kontaktperson IP Only: Simon Agi | simon.agi@ip-only.se | +46 73 757 85 22

Com Hem (det vi har i dag)
Idag har vi ett nät som kallas Fiberkoax(Kabel-TV nätet eller 3-hål-i-väggen) och består till ca 97% av ljus i hårdplast eller glas, även kallat fiber, med sista biten koaxialkabel i spridningsnätet (från sophusen till fastighet). Com Hem erbjuder samma typ av tjänster, samma priser, samma hastighetsgarantier och likvärdig hårdvara oavsett infrastruktur, så som exempelvis ett 100% FiberLAN.
I dag kan varje medlem i förening köpa upp till 1200/100Mbits bredband. Det är alltså en högre hastighet än vad man generellt kan köpa på ett FiberLAN.

Trådlöst
Vi kan också göra ett aktivt val att inte lägga ner någon fiber i området. För att vi känner oss nöjda med det vi har eller för att invänta ny trådlös teknik, tex 5G.