Fiber

Intresset från medlemmarna att förlägga fiber i samfälligheten är mycket lågt och vi har därför tackat nej till erbjudandet ifrån Ip-Only om ett stamnät i området. Om intresset skulle vara större om några år tar vi upp frågan igen.

Vi har inte hört något nytt från Open infra/Stadsnätsbolaget och känner inte till någon tidplan kopplat till markeringarna i gatorna.